👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 Berättande text

Skapad 2018-05-09 13:56 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Berättande text I ämnet svenska kommer vi under åk 4 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att lära er de olika text typernas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texttyper vi ska arbeta med är återberättande texter, fakta texter, berättande texter samt instruerande texter.

Innehåll

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter t.ex myter, fabler, fantasyberättelser.

- träna att känna igen strukturen i en berättande text.

- planera en berättande text genom att använda dig av mallen berättelseansiktet.

- Skriva berättande texter.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en berättande text.

   med person och miljöbeskrivning mm.

- Den språkliga strukturen, meningsbyggnad, skiljetecken, stavning        mm.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text

Läsa

På väg att nå målet.
Godkänd nivå.
Mer än godkänd nivå.
Jag känner igen strukturen i en berättande text.
Jag kan resonera om textens budskap.
Jag kan göra iferenser (läsa mellan raderna)
Jag kan sammanfatta textens huvuddrag.

Skriva

På väg att nå målet.
Godkänd nivå.
Mer än godkänd nivå.
Jag kan skriva en fantasyberättelse med : en portal, två världar och magiska inslag.
Jag kan skriva miljö och personbeskrivningar.
Jag skriver händelser med problem och lösning i kronologisk ordning.
Jag använder skiljetecken på ett korrekt sätt.
Jag skriver dialoger med talstreck och varierade sägesverb.

Tala

På väg att nå målet.
Godkänd nivå.
Mer än godkänd nivå.
Jag känner igen en fabel och kan berättta textens handling och budskap.
Jah kan ge en kamrat respons på sin text, two stars and a wish.
Jag läser min text för en kamrat eller lärare.