👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-05-09 14:09 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 5 Historia
Vi kommer under några veckor arbeta med den tidsperiod som kallas för Vasatiden. Det är en spännande tid som har format mycket av det Sverige vi känner till idag.

Innehåll

Under de närmaste veckorna ska vi lära oss mer om hur Gustav Vasa blev kung över Sverige och vilka förändringar han genomförde under sin tid som kung. Vi kommer också arbeta med orsaker och konsekvenser, historiebruk och historiska källor. 

Konkreta mål

Efter avslutat område ska du känna till:

 • Hur Kalmarunion upplöstes
 • Stockholms blodbad (orsaker och konsekvenser)
 • Hur Gustav Vasa kunde bli kung
 • Reformationen och dess betydelse
 • Gustav Vasas barn 
 • Hur det var att leva på 1500-talet som kvinna/man, rik/fattig
 • Vilka historiska källor som finns och hur historien kan användas eller har använts

 

Arbetsmetoder

Vi kommer arbeta på följande sätt:

 • Genomgångar i helklass med diskussion
 • Läsa i lärobok och andra texter
 • Filmer
 • Lyssna på podd
 • Skapa egna pjäser (grupp) eller egna texter (2o2)
 • Arbetsblad
 • Skrivuppgifter

 

Bedöming

Du kommer bedömas på följande uppgifter:

Arbetsblad/läxa
Bearbetning av kunskaper via pjäs eller faktatext
Enskilda skrivuppgifter

Jag kommer också göra en helhetsbedömning av dina insatser under lektioner samt i par- eller grupparbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

-->
-->
-->
Historiska begrepp
Du vet vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Från Kalmarunionen till Stockholms blodbad
Du har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestaltningar.
Du vet vad Kalmarunionen och Stockholmsblodbad är
Du kan ge en orsak till eller en konsekvens av Kalmarunionen och Stockholmsblodbad
Du kan ge flera orsaker till och konsekvenser av Kalmarunionen och Stockholmsblodbad
Gustav Vasa blir kung
Du har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestaltningar
Du känner till hur Gustav Vasa blev kung.
Du kan förklara en bakomliggande orsak till hur Gustav blev kung, t.ex. att han befriade Sverige från danskarna.
Du kan ge flera orsaker till och konsekvenser av att Gustav blev kung, t.ex. befriade Sverige från danskarna, hansaskulderna
Kungen tar kontroll över riket
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/goda och väl utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor.
Du känner till någon förändring för det svenska samhället, t.ex. höjda skatter.
Du kan resonera om minst en konsekvens för samhället, t.ex. höjda skatter, jordeböcker, centralstyre
Du kan resonera om flera konsekvenser i flera led för samhället, t.ex. höjda skatter, jordeböcker, centralstyre
Reformationen
Du beskriver utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du vet vad reformationen är
Du kan beskriva någon orsak till reformationen och någon konsekvenser för Sverige
Du kan beskriva orsaker till reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa
Upproren
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda/förhållandevis komplexa/komplexa resonemang om samhällsförändringar samt människans levnadsvillkor och handlingar.
Du känner till någon orsak till att folken gjorde uppror mot kungen
Du kan beskriva någon bakomliggande orsak och någon konsekvens av upproren, t.ex. att bönderna fick delta i riksdagarna
Du kan resonera i flera steg kring bakomliggande orsaker och konsekvenser av upproren
Gustav Vasas söner och döttrar
Du har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestaltningar.
Du känner till Vasas efterträdare
Du kan berätta hur Vasas efterträdare stred om makten
Du kan berätta hur Vasas efterträdare stred om makten och varför
Historiska källor
Du kan föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns olika framställningar av historiska händelser och personer.
Du känner till hur Gustav Vasa påverkade bilden av sig själv,
Du kan resonera kring varför Gustav Vasa framställts på olika sätt i olika sammanhang.
Du kan resonera kring varför Gustav Vasa framställts på olika sätt i olika sammanhang och dra paralleller till idag