👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Energi

Skapad 2018-05-09 14:28 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 – 6 Fysik Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa om energi, dess oförstörbarhet, människans användning av energi och hållbar utveckling. När man arbetar med fysik och även kemi måste man vara noga med planering och dokumentation. Vi läser om hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar undersökningar, samt gör små undersökningar i fysik.

Innehåll

vt-19

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • att samtala om frågor som rör energi, samhälle och miljö.
 • planera, dokumentera, genomföra och utvärdera undersökningar inom fysiken.
 • om energins oförstörbarhet och flöde.
 • hur vi använder energi och får elektricitet och vilken påverkan det har på miljön.
 • om batterier, hur de funkar och hur de kopplas.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få…

 • titta på film.
 • läsa faktatexter på Gleerups.
 • diskutera gemensamt med klassen.
 • skriva förklarande texter.
 • genomföra enklare undersökningar och dokumentera dessa.
 • presentera sina upptäckter.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du:

 • kan berätta något om hur energins kretslopp och batterier fungerar och föra samtalet framåt.
 • kan planera, genomföra och dokumentera en undersökning.
 • vet olika energikällor och deras påverkan på miljön.
 • kan använda några fysiska begrepp.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom:

 • att delta aktivt på lektionerna.
 • att delta aktivt genom att komma med egna tankar, idéer och frågor på ämnet och vara med i diskussioner.
 • lämna in en förklarande text.
 • ha gjort undersökning och kan visa dokumentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6