👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand åk 2

Skapad 2018-05-09 15:47 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vad behöver en eld för att den ska brinna? När blir en eld en brand? Hur släcker man en eld? Vi ska läsa, diskutera och ha praktiska övningar.

Innehåll

 Syfte:

 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 

Förmågor som tränas:

Kommunikativa förmågan: beskriva och förklara

Begreppslig förmåga: förstå och förklara: eld, brand, förbränning, bränsle, syre, larma, räddningstjänsten

Förmåga att hantera information: kunna läsa och lyssna till information och sedan använda informationen vid olika tillfällen 

 

 

Innehåll:

  * Lyssna och diskutera sagan Hattstugan av Elsa Beskow

  * Vara med om experiment, ställa hypotes, genomföra och dra slutsats

*   Vilka tre delar behövs för att en eld ska kunna uppstå

  * Arbeta med studiematerialet "Vi lär oss om eld och brand" utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  * Leta efter utrymningsskyltar och hjälpmedel att släcka bränder med i skolans lokaler.

  * Träna utrymningsövning, kunskap om hur man beter sig om det brinner

 *  Hur man larmar 112

  * Besök av personal från Räddningstjänsten

  * Besöka BAS, prova på att släcka olika sorters bränder

 •  

 

 

Bedömning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom att berätta muntligt samt genom praktiska övningar. 

Konkretisering av mål:

Du ska kunna:

 • Berätta om innebörden av begreppen eld och brand.
 • Berätta och visa hur du ska agera om en brand uppkommer. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3