👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area & omkrets

Skapad 2018-05-09 15:49 i Glömstaskolan Huddinge
När har man egentligen användning av area och omkrets? Vem använder det? Vi mäter olika saker i vår närmiljö som klassrummet, matsalen, böcker och dörrar. Vi provar att förklara begreppen för varandra och vi bygger kvadrater och rektanglar med klossar med olika area och omkrets.
Grundskola 5 Matematik
När har man egentligen användning av area och omkrets? Vem använder det? Vi mäter olika saker i vår närmiljö som klassrummet, matsalen, böcker och dörrar. Vi provar att förklara begreppen för varandra och vi bygger kvadrater och rektanglar med klossar med olika area och omkrets.

Innehåll

1. Mål

Ur Lgr11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

2. Konkretiserade mål:

Vi kommer att arbeta med

Begreppslig förmåga
- du ska förstå begrepp som vi använder
- kunna använda begrepp i diskussioner

Analysförmåga
- jämföra t.ex. olika areor
- uppskatta
- välja lämpliga lösningar och metoder


3. Bedömning:

Jag kommer att bedöma

Begreppslig förmåga
- du ska förstå begrepp som vi använder
- kunna använda begrepp i diskussioner

Analysförmåga
- jämföra t.ex. olika areor
- uppskatta
- välja lämpliga lösningar och metoder

4. Undervisning:

Du kommer att få undervisning om;

- vad som står i läroplanen om vad ni ska lära er
- om de största förmågorna som vi ska arbeta med
- olika viktiga begrepp som vi kommer använda
- när möter vi dessa begrepp i vardagen?
- vad har vi nytta av dem?
- olika metoder för hur man räknar

5. Tillämpningsuppgift:

Ni arbetar både självständigt och i grupper om tre eller fyra. Vi varvar teori med praktiska expiriment. Ni får prova att förklara de olika begreppen för varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Uppnår
Använda och förstå begrepp
Välja rätt metoder
Räkna ut omkrets
Räkna ut area