Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2018-05-09 17:01 i Bårslövs skola Helsingborg
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.
Grundskola 3 Kemi
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vet man säkert villket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Detta kommer att tas upp från det centrala innehållet

Målet med undervisningen är att...

 • När du är klar med arbetsområdet kommer du att genom systematiska undersökningar kunna urskilja liknande ämnen från varandra.
 • Du kommer att kunna använda och förstå begrepp och ord som är relevanta för kemi.
 • Du kommer att känna till och tillämpa de säkerhetsregler som krävs för att arbeta i ett kemilaboratorium.

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att arbeta i grupp och utföra systematiska undersökningar med olika ämnen.
 • Efter varje undersökning diskuterar vi resultaten i klassen.
 • Under arbetets gång kommer du att dokumentera arbetet. Dokumentationen används vid den slutliga undersökningen.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • ta till dig grundläggande ord och begrepp inom kemin.
 • samla kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observrera och dokumentera.
 • följa säkerhetsreglerna bl.a. hantera okända, kemiska ämnen på ett säkert sätt.
 • din fömåga att arbeta i grupp.
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt "test" genom att fundera, planera och undersöka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3

Matriser

Ke
KEMIFÖRSÖK

.
Ny nivå
Förstå ord och begrepp
Du kan förstå och förklara några ord och begrepp
Du har nästan förstått alla de ord och begrepp vi arbetat med.
Dokumentation
Du har dokumenterat dina experimentresultat på ett slarvigt sätt eller glömt att dokumentera några av dem.
Du har dokumenterat dina resultat. Det är ganska lätt att förstå.
Följa säkerhetsrelger
Du försöker att följa reglerna, men har medvetet brutit mot dem under tidsperioden någon eller några gånger.
Du försöker att följa säkerhetsreglerna och bryter inte mot dem medvetet.
Utförande
Du och din grupp har, med lite hjälp, planerat och genomfört era försök.
Du och din grupp har planerat och genomfört era försök med ett varierat resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: