👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Receta de cocina

Skapad 2018-05-09 18:45 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Una receta de cocina ¡Hola chic@s! Under fem lektioner kommer vi att jobba med projektet ”Recetas de cocina”. Detta innebär att ni på ett kreativt sätt kommer att göra en kokbok på spanska med enkla och användbara recept. Ni kommer att jobba i grupp (med max tre personer i varje grupp). Uppgift *Skriv ett recept på spanska *Gör en instruktion/presentation i Power Point eller ett annat multimediaprogram t. ex Photo Story, Movie Maker etc. *Redovisa uppgiften Arbetsgång *Måndag 20/2 Uppstart med ”Brain storm”. Samla ideér, planera och skissa ert arbete. Alla i gruppen skall vara med och bidra med olika kunskaper som höjer kvalitet på arbetet. *Måndag 27/2 Under denna lektion ägnar vi oss att skriva receptet. Vi använder oss av olika språk hjälpmedel. Undvik gärna ”Google translator” eftersom översättningar ofta blir konstiga. Självklart hjälper jag gärna till! *Onsdag 29/2 Nu är det dags att finnslipa texten och skriva rent den. Ni kan också börja planera er instruktion/presentation. Tänk på t. ex vilka bilder ni behöver ta?,var ?, när och hur skall ni göra detta? . *Måndag 5/3 Under denna lektion kan ni göra klart er instruktions berättelse och träna inför redovisningen på onsdag. *Onsdag 7/3 Inlämning av receptet på papper och muntlig redovisning. ¡Buena suerte y manos a la obra! Gladys
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I dem närmaste veckorna jobbar vi med tema mat i spansktalande världen och jämförar matkulturen i olika länder. Vi "går" på en restaurang och beställer mat. Vi berättar om en recept.

Innehåll

Syfte

Eleven utökar sin kunskap om mat och dryck i spansktalande världen och jämföra matkulturen i olika länder. Eleven kan beställa mat och dryck på restaurangen och kan beskriva hur ska laga en recept.

Central innehåll i moderna språk – Spanska

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Hur?

 

Forsta lektionen:

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
    M2

Matriser

M2
Maträtter

Kunskapskrav Nivå E
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Nivå C
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Nivå A
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.