👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg nosar och jagar

Skapad 2018-05-09 18:55 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under våren ska vi arbeta med Ulf Nilssons bok Varg nosar och jagar. Du kommer att få lästräna och svara på frågor, i skolan.

Innehåll

 

I olika läsgrupper kommer vi att läsa och arbeta med texten i skolan. 

2.Syfte

 

3. Centralt innehåll

4. Arbetssätt

 I olika läsgrupper kommer vi att läsa och arbeta med texten i skolan. 

 • Högläsning av lärare och elever
 • Tyst läsning
 • Samtal om texters handling, innehåll och budskap
 • Frågor och reflektioner kring bokens innehåll
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Arbeta med ordförståelse

5. Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur aktiv du är som lyssnare när andra läser

 • hur du resonerar kring det du läst/lyssnat på och kring arbetsuppgifterna

 • hur du sammanfattar det du läst/lyssnat på

 • hur du deltar i samtal kring texten och om du framför egna åsikter

 • att du är förberedd, har gjort dina arbetsuppgifter och har dina saker med dig

 • hur du arbetar självständigt när det krävs av dig
 • hur det går för dig när du läser högt i grupp och enskilt

   

 • att man tydligt förstår och kan läsa det du har skrivit

 • att du använder skiljetecken och stora/små bokstäver på rätt plats

 • att du stavar vanligt förekommande ord rätt, och att du tar hjälp för att stava ord som du är osäker på

 • att dina berättelser innehåller person och miljöbeskrivningar samt har en tydlig handling

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Varg nosar och jagar

utveckling framåt
utveckling framåt
utveckling framåt
Läsa högt
Du hakar upp dig på uttalet av en hel del ord vilket gör läsningen hackig och orytmisk.
Du läser lite tonlöst, snabbt och utan engagemang eller inlevelse. Du tar inte hjälp av punkt eller andra skiljetecken för att få flyt och rytm i läsandet.
Du läser med viss inlevelse och god rytm och tar hjälp av punkt och andra skiljetecken i din läsning.
Du läser med stor inlevelse ochmed god rytm. Du anpassar tempo och röstläge efter innehållet texten.
Förstå innehållet
Du återberättar bara delar av texten så sammanhanget går förlorat.
Du återberätta innehållet i texten korrekt men rakt av utan egen bearbetning.
Du kan redogöra för innehållet och visa att du förstått budskapet.
Du kan redogöra för-och diskutera innehåll och budskap och drar paralleller med egna erfarenheter och upplevelser.
värdera och ge omdöme om en bok
Dina omdömen begränsar sig till bra/dålig/tråkig utan motivering varför du tycker så.
Dina omdömen begränsar sig till bra/dålig/tråkig med motiveringar som t ex "för att den är det" eller "för att jag tycker det".
Du talar om vad du tycker och ger en kort men tydlig motivering till ditt omdöme.
I ditt omdöme talar du tydligt om vad du tycker och varför på ett personligt sätt med ett rikt och varierat ordval och språk. Du kan även göra jämförelser med andra böcker du läst.
Språket
Det är svårt att hitta strukturen och och eller saknas variation i ord men du håller på och lär dig.
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Reglerna sitter inte ännu men du försöker hitta dem.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.