Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden / Astronomi (v 20-22)

Skapad 2018-05-09 19:03 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
I arbetsområdet Rymden / Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, år och årstider. Vi ska lära oss om människan i rymden och historiska upptäckter. Vi ska lära oss om olika rymdbegrepp.

Innehåll

Kursplanens syfte

Fy

Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av syfte

Under arbetsområdet ska du få lära dig mer om: 

* de krafter som hela tiden förändrar jordytans utseende, som vittring, erosion och vulkanisk aktivitet. 

* vad vår planet består av och vad som gör den speciellt

* vad som gör månen unik. 

* hur månen påverkar jordens tidvatten, månens faser och månens yta 

* planeter, dvärgplaneter och små solsystemskroppar

* de inre och yttre planeterna, deras egenskaper, månar och storlek i jämförelse med jorden 

* stjärnbilder, Polstjärnan och varför stjärnor tycks röra sig efter årstiderna

* vår sol, energi, solfläckar och årstider, månader och dygn  

 

Under arbetsområdet ska du också utveckla din förmåga att:

 • beskriva hur universum bildades (Big Bang). 
 • beskriva solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser
 • beskriva och förklara begrepp och fenomen i universum som sol, måne, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, komet, meteorit och månfaser
 • beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet
 • berätta om hur människan utforskat rymden
 • berätta om historiska berättelser kring universum

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer under arbetsområdet att:

 • läsa ur boken Fysik och kemi 
 • arbeta i arbetsboken Fysik och kemi
 • se filmer
 • titta på bilder
 • samtala och diskutera
 • göra olika uppdrag om Rymden
 • skriva en rymdberättelse
 • arbeta med ett digitalt läromedel 

Bedömning / Dokumentation

Du kommer att bedömas enligt punkterna ovan i konkretisering av syfte. Du bedöms under lektionerna samt i ett avslutande skriftligt prov.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunskaper om Big Bang.
Kan inte redogöra för Big Bang.
Kan enkelt redogöra för Big Bang.
Kan redogöra för Big Bang.
Kan utförligt redogöra för Big Bang.
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
Kan inte beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
Kan inte förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen
Har inte kunskaper inom arbetsområdet.
Har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Kunskaper om hur människan har utforskat universum.
Kan inte berätta om hur människan utforskat universum.
Kan enkelt berätta om hur människan utforskat universum.
Kan berätta om hur människan utforskat universum.
Kan utförligt berätta om hur människan utforskat universum.
Kunskaper om någon historisk berättelse inom arbetsområdet.
Kan inte redogöra för en historisk berättelse.
Kan enkelt redogöra för en historisk berättelse.
Kan redogöra för en historisk berättelse.
Kan utförligt redogöra för en historisk berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: