👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 3

Skapad 2018-05-10 15:37 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Hur delar jag 45 godisar på nio barn? Hur mycket är 7*6? Hur mycket är 1/4 av 12? Under årskurs 3 kommer vi att jobba vidare med områden som multiplikation, division, bråk, problemlösning, textuppgifter och mycket, mycket annat.

Innehåll

 

I slutet på årskurs 3 är målet att du ska kunna:

- positionssystemet: ental, tiotal, hundratal  och tusental.

- addition och subtraktion 0-1000.

- dubbelt och hälften.

- huvudräkning 0-100.

- förstå och använda likhetstecknets betydelse.

- avläsa den analoga klockan. 

- göra och avläsa tabeller och diagram.

- talmönster.

- addition och subtraktion utan och med tiotalsövergång.

- uppställningar av tal i addition och subtraktion.

- multiplikationstabellerna 1-10.

- se samband mellan multiplikation och division.

- lösa enkla problem genom att välja rätt metod.

- uppskatta, mäta och räkna längd, massa och volym.

- rimlighetsbedömning.

- enkla bråktal (1/2, 1/3, 1/4)

 

Arbetssätt:

Genomgångar av nya avsnitt av lärare.

Arbeta själv, samarbete i par och i grupp.

Använda laborativt material och spel.

Arbeta med det du behöver träna på Nomp.

 

Redovisningsform:

Du kommer att redovisa hur du har tänkt både skriftligt och muntligt. 

 

Bedömning:

Vi kommer titta på det du gör i dina böcker och på Nomp men också vad du visar att du kan då vi jobbar laborativt eller spelar mattespel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3