Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, water, wasser, voda..

Skapad 2018-05-10 18:55 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Vad är vatten? Var finns vatten? Hur kan vatten se ut? Dessa frågor ska vi svara på och träna på att dokumentera vårt arbete med text och bild.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Matematik
Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vi ska svara på dessa frågor och träna på att dokumentera vårt arbete i text och bild.

Innehåll

 

 

 

Vatten är viktigt och nödvändigt för allt som lever. Det är samma vatten som rör sig på jorden hela tiden. Vi ska lära oss mer om vatten. Vi tränar på att dokumentera vårt arbete med text och bild.

 

Mål för elev:

Du ska 

kunna vattnets tre olika former och varför det blir is, vatten eller ånga

känna till vattnets kretslopp

känna till att det är samma vatten som finns på jorden

förstå att vatten är nödvändigt för människor, djur och växter

förstå och kunna förklara några ord och begrepp som har med vatten att göra t ex tina, frysa, avdunsta, kondensera och nederbörd.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

promenera till olika dammar där vi upplever och undersöker vattnet 

prata och läsa om kretsloppet utifrån NO-boken Puls

utföra gemensamma undersökningar och ställer hypoteser som dokumenteras med text och bild

mäta med liter och deciliter 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

ditt deltagande i experimenten

din dokumentation med text och bild

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: