👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati eller diktatur

Skapad 2018-05-10 19:25 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vem ska bestämma i ett samhälle? Har du någon påverkan i skolan? Vad är demokrati? Vad är diktatur? Vilka är de största skillnaderna mellan dessa?

Innehåll

Vi ska läsa om våra grundlagar och vad de innebär i stort. Åsikts-, mötes-, tryck-, yttrande-, förenings- och religionsfrihet spelar stor roll i våra liv i vårt land. Har du använt dig av någon av dessa?

Orättvisor, förtryck, censur, åsiktsförtryck och skräckvälde mot fria val, majoritetsbeslut och allas lika värde. Det är skillnaden mellan diktatur och demokrati.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati och diktatur

Steg 1
Steg 2
Demokratiska värden
Jag reflekterar över demokratiska värden och delger mina tankar kring dessa.
Jag reflekterar på ett enkelt sätt och nämner något som jag värderar själv eller som är en bra för andra.
Jag reflekterar på ett utvecklat sätt och nämner något som jag värderar själv eller som är en bra för andra.
Demokratiska beslut
Jag berättar om hur demokratiska beslut fattas.
Jag formulerar muntligt eller skriftligt om hur demokratiska beslut fattas utan att ge något exempel.
Jag formulerar muntligt eller skriftligt om hur demokratiska beslut fattas och ger exempel på hur det kan gå till.
Det lokala beslutsfattandet
Jag nämner hur det lokala beslutsfattandet går till i klassråd eller elevråd.
Jag nämner beslutsgången på ett enkelt sätt.
Jag nämner beslutsgången på ett utvecklat sätt och ger exempel från klassens möten.
Demokratins grundlagar
Jag nämner våra grundlagar och dess innehåll.
Jag nämner alla grundlagar vid namn och kan tala om vad några av dessa innebär.
Jag nämner alla grundlagar vid namn och kan tala om vad alla innebär i stort.
Skillnad mellan diktatur och demokrati
Jag resonerar om skillnader mellan att leva i en diktatur eller demokrati.
Jag nämner några skillnader på ett enkelt sätt.
Jag nämner några skillnader på ett utvecklat sätt.