Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår hemorts historia - Mölnlycke

Skapad 2018-05-10 22:22 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur såg det ut i Mölnlycke förr i tiden? Hur bodde man? Vad arbetade man med? Var gick man i skolan?

Innehåll

Vad ska vi lära oss om vår hemort?
Hemortens historia. Vad närområdets platserbyggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar.

 

Varför ska vi lära oss om vår hemorts historia?
För att du ska få lära känna din hemort bättre och med ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för hur vi lever idag.


Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 
Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,


Arbetssätt – Hur vill vi arbeta med vår hemort?

VV Besöka Råda hembygdsgård. Få inblick i hur man levde i Mölnlycke förr i tiden. Prova på att baka bröd i en vedeldad stenugn.

Vi kan bjuda in Ulla och Ingvar och be dem visa bilder och berätta om platser och byggnader. Ulla kom till vår klass och visade bilder på gamla Mölnlycke och berättade om t.ex. Mölnlycke fabriker, Råda säteri och Wendelsberg.

-       intervjua en äldre person. Utifrån redovisning av dessa intervjuer pratade vi och skrev bl.a. om "Frökens udde", "Rövarna i tjuvarberget", "Grisen" och "Segelbåten".

-       Samtal med Agneta om gamla Högadalsskolan. Agneta kom till klassen och svarade på frågor om gamla Högadalsskolan (Mölnlycke folkskola) som vi hade skrivit. 

-       Titta på film om hur det kunde vara att gå i skolan förr i tiden.

Google Earth i satellitläge. Vi har sökt på våra adresser och sett hur det ser ut i kartläge och satellitläge.

Besöka Finnsjöns vattenverk. Vi var på studiebesök på vattenverket.

-      

-  ElElevinflytande
Du får ge förslag på hur du vill lära om hembygdsgården. Se ovan under arbetssätt.
Du får ge förslag på hur du vill visa vad du lärt dig. Se nedan under hur du ska visa vad du lärt dig.

 

 

Bedömning

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur vill du visa vad du lärt dig?

-       Berätta eller skriva om hur människor levde förr. Vi diskuterade och skrev egna texter och gemensamma texter i klassen utifrån platser, byggnader och vardagliga föremål.

-       Skriva en tidslinje med papper och penna.

-       Redovisa din intervju skriftligt (enbart) till fröken. Några elever valde att göra det. Några intervjuer kunde jag som lärare visa och läsa upp för klassen.

-       Redovisa sin intervju muntligt inför klassen och visa under dokumentkameran för hela klassen eller i mindre grupper om man vill. Några elever valde att göra det.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: