👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar, världshav och väderstreck

Skapad 2018-05-10 22:45 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur många världsdelar finns det? Vad heter världsdelarna? Vad heter våra världshav? Finns de till söder, väst, öst eller norr om Sverige?

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 
Du ska få möjlighet att lära dig namnen på våra världsdelar och världshav samt var de finns i världen.
Du ska få möjlighet att lära dig våra väderstreck.

 

Varför ska vi lära oss om detta?

För att du ska kunna tolka och förstå vår värld, våra olika livsmiljöer och dess villkor.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker


Arbetssätt – Hur ska vi lära oss om detta?
Läsa i so-boken om våra världsdelar, världshav och väderstreck.
Höra en dikt om väderstreck.
Lyssna på ramsor om våra världshav.
Slå i kartböcker.
Arbetsblad för att träna på namnen på världsdelarna, världshaven och väderstrecken.
Skriva om ett land och berätta vilken världsdel det landet ligger i.
Rita en karta över din egen hemliga ö.
Vi använder våra jordglobs-bollar för att visualisera världsdelarna och världshavens lägen på jordgloben.

 

Elevinflytande
Du väljer själv ett land från någon världsdel att undersöka och skriva om.
Du väljer själv en egen hemlig ö att göra en karta över.

Bedömning
Skriftligt test på världsdelarna, världshaven och väderstrecken.

 

-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3