Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans dag - teknik

Skapad 2018-05-11 08:42 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi utforskar teknik!

Innehåll

 

Syfte och mål

Syfte - att undersöka och utforska teknik på olika sätt samt vilken roll luft kan ha i relation till teknik

Mål - se nedan

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Undersöker, upptäcker och utforskar luft samt rörelseenergi som fenomen

Utforskar teknik genom skapande och konstruktion

Ställer hypoteser och frågor samt samtalar om teknik och luft

Metod, och material Hur gör vi?

BALLONGRAKET

Material: långt snöre (mattvarp) att fästa mellan två punkter, sugrör, tejp, påsklämma och ”långa” ballonger.

1. Klipp till ett snöre som ska knytas mellan två punkter (stolparna ute?), dra igenom ett sugrör innan snöret knyts fast. Snöret måste vara ordentligt sträckt.

2. Blås upp en ballong, snurra änden och kläm ihop med en påsklämma. Tejpa fast ballongen på sugröret.

3. Dra sugröret mot ena änden av snöret. Ställ en hypotes - Vad händer när vi släpper taget om ballongen? Ta snabbt bort påsklämman och se vad som händer.

Mål: Konstruera från en beskrivning. Formulera och prova en hypotes.

Förklaring: I en uppblåst, stängd ballong är trycket jämnt fördelat åt alla håll. När ballongen öppnas i änden försvinner trycket och ballongen far iväg åt motsatt håll. Sugröret gör att ballongen glider längs snöret.

PAPPERSHELIKOPTRAR

Material: lite styvare, färgat papper, gem, blyertspenna, sax, linjal. 

1. Klipp till en bit papper, 5x12 cm. Vik pappret på längden, klipp, från kortsidans mitt, ner till mitten (där pappret är vikt). Fäll ut bladen åt var sitt håll.

2. Kasta upp pappershelikoptern i luften. Se vad som händer.

3. Sätt ett gem i nederkant av pappershelikoptern. Prova att kasta igen. Blev det någon skillnad?

(4. Vad händer om man släpper pappershelikoptern och exempelvis en sten eller boll bredvid varandra?)

Mål: Få konkreta erfarenheter av luft och luftmotstånd. Arbeta med en konstruktion och vidareutveckla den.

Förklaring: Pappret faller mot marken pga gravitationen, jordens dragningskraft. Luftmotståndet bromsar upp pappret, luften trycker mot helikopterns vingar och får den att rotera. Med gemet får pappershelikoptern en tydligare tyngdpunkt och faller med gemet först.

MULTIBLÅSARE

Material: sugrör, tejp.

1. Blås såpbubblor med bara ett sugrör. Hur blev det?

2. Tejpa ihop flera sugrör till en multiblåsare. Vad kommer hända när vi blåser med multiblåsaren? Blås med multiblåsaren. Vad hände? Skillnad mot med bara ett sugrör? Varför?

Mål: Formulera och prova en hypotes. Reflektera kring ett resultat.

Förklaringar: Ett sugrör som doppas i såpbubbelmix får en hinna över öppningen. När man blåser i sugröret, töjs hinnan ut och börjar bukta. Den släpper till slut taget och en bubbla har bildats. Med en multiblåsare blir det flera hinnor och såpbubblor som fäster i varandra och bildar ett moln av såpbubblor.

 

Dokumentera med hjälp av kamera

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: