👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling 2, tisdag v.20 och 21

Skapad 2018-05-11 09:09 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F Matematik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vad får vi för mat från höns, kor, odlingar och skogen?

Innehåll

Samling:

 • Vi går igenom almanackan, väder, närvaro samt dagen.

Jag ritar en ko på tavlan osv.....

 • Vilken mat får vi från kor?
 • Höns?
 • Trädgårdsland/odlingar?
 • Skogen?

 

Arbetspass:

Barnen får ett A4ark indelat i fyra rutor. I varje ruta finns en bild av en höna, en ko, en odling samt en skog. Barnens uppgift är att rita mat, och sortera in den i rätt ruta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -