Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procenttal, bråk och decimaltal samt sambanden dem emellan

Skapad 2018-05-11 11:17 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Du kommer under detta arbetsområde att få träna dig mer på procenttal, bråk och decimaltal samt på att kunna se sambanden dem emellan.

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta arbetsområde skall du:

 • känna dig säker på positionssystemet, d.v.s. veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas, t.ex. att siffran 4 i talet 12,34 är värd 4 hundradelar.

 • kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal i huvudet, m.h.a. skriftliga räknemetoder samt med miniräknare.

 • kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje samt rita egna tallinjer.

 • veta vad procent betyder och kunna beräkna 1%, 25%, 50% och 75% av ett tal.
 • kunna storleksordna bråk, veta att t.ex. 1/2 är mer än 1/4.
 • kunna koppla procenten ovan till bråk samt kunna skriva ut dem som decimaltal. (t.ex. 25% = 1/4 = 0,25)

Undervisning

Du kommer att få träna dig genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar av olika slag.

 • få diskutera tal och samband i par samt i större grupp.

 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet i boken eller i lösbladsform på egen hand och/eller tillsammans med en kamrat.

 • göra parövningar med miniräknare.

 • leka affär i vilken du ges rabatter så att du får träna dig på att räkna ut, både m.h.a. uppställning, i huvudet och med miniräknare, vad du skall betala då du kommer till kassan.

 • du får förbereda egna procentuppgifter till klassen samt lösa de uppgifter dina kamrater gjort.
 • spela mattespel vilka kräver huvudräkning samt användande av miniräknare.

   

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • höra dig delta i samarbetsövningar av olika slag då ni arbetar i par eller i mindre grupp.
 • se och höra dig delta i de aktiviteter vi gör, t.ex. då vi leker affär
 • låta dig visa dina kunskaper och färdigheter i ett par mindre diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: