👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olika/familj

Skapad 2018-05-11 12:16 i Sörgården Örebro
Förskola
Syfte: Att vi alla är lika, men ändå olka och därmed unika. Att skapa trygghet i gruppen Att känna trygghet i sig själva och vara stolt över att "jag är jag". Att respektera varandra och ta eget ansvar. Uppmuntra barnen till samarbete och att alla ska få komma till tals.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Med hjälp av familjebilder och Babblarväggen skapar vi en bro mellan barnens familjer och vardagen på Fjärilen.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

se syftet.

Vilken metod använder vi?

Med hjälp av familjebilderna får barnen en möjlihet att prata om sin familj på ett konkret sätt. Många av våra barn på Fjärilen har ännu inte ett fullt utvecklat språk och får då via familjebilderna ett konkret stöd till samtal om familjen. Banen kan jämföra varandras familjebilder och se likheter och olikheter. Barnen ska få känna sig stolt över sin familj och få en möjlighet till att få dela med sig och bli lyssnad på.

På babblarväggen finns alla babblarnas hus och det finns bilder på de enskilda babblarna, som, med hjälp av kardborre, sättas upp vid de olika husen.Vi sätter även upp kort på barnens hus och brevid kan barnen sätta upp sin eller någons annat barns personliga fotografi eller en babblare. Vi jämför hus och tittar på bilderna och samtalar om dessa.

          

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016