👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen 2018

Skapad 2018-05-11 14:02 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik
Du skapar ett verktyg som t.ex. kan användas i trädgården eller på skolgården. Du lär dig om den enklaste mekanismerna.

Innehåll

Syfte

Eleven identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Eleven identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 Förmåga i fokus:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på uteplatser av olika slag.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

 

Konkretisering av målen:

Tekniska lösningar

Eleven kan ge exempel på en mekanisk lösning som har ett speciellt syfte, samt använda enkla och begrepp i samtal om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Eleven ger förslag på en mekanisk lösning och göra en enkel fungerande fysisk modell.

  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modellen

 

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång och projektet avslutas med en utställning på Halmstad Arena.

 

Genomförande/

Vi kommer att arbeta i grupper med att tillverka en prototyp av ett verktyg att använda utomhus, t.ex. ett konstverk eller något för en lekplats. Prototypen ska lysa, låta eller röra sig. Du och din grupp ska göra en enkel skiss över er konstruktion samt fundera ut vilket material som behövs. Vi kommer att titta på filmer på goda exempel och vi använder oss av vad vi lärt oss under Arkitekter i skolan.