Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp10 - Planering Gracias 7 kap 9-12

Skapad 2018-05-11 14:09 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Moderna språk - språkval
I kapitlen 9-12 i Gracias 7 kommer vi att fokusera på följande moment: - Klockan - Veckodagarna - Berätta om en dag - Tala om din fritid - Använda singular av ER-verb: como, comes, come - Använda singular av verbet "ir": voy, vas, va - Använda fler fritidsord - Använda frekvensord: ofta, ibland, osv. - Böja AR-verb och ER-verb i presens - Samtala om vad du har och måste göra - Böja verbet "tener" i presens: tengo, tienes osv.

Innehåll

Klicka på länken nedan för att komma åt planeringen (dokumentet uppdateras kontinuerligt).

Planering VT2018

Uppgifter

  • Spansktalande länder - Del 1

  • Spansktalande länder - Del 2

Matriser

M2
Sp10 - Bedömningsmatris Gracias 7 Kap 9 - 12

JAG...

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A.
SKRIVER...
(texter/dialoger, berätta om min familj, beskriva andra personer (fysiska drag, kläder), städer och länder)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
TALAR...
(texter/dialoger, berätta om min familj, beskriva andra personer (fysiska drag, kläder), städer och länder)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra.
SAMTALAR...
(frågeord, turistfraser, idiomatiska uttryck)
och uttrycker mig med lösryckta ord och kan inte interagera med andra.
och visar att jag delvis kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på någon fråga. Jag kan använda någon turistfras.
och visar att jag kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på några enstaka frågor eller följdfrågor. Jag kan använda några turistfraser.
och visar att jag kan interagera med andra på ett mer detaljerat sätt genom att t.ex. ställa och svara på frågor och följdfrågor samt att aktivt delta i samtalet. Jag kan använda flera turistfraser.
HAR ETT ORDFÖRRÅD SOM ÄR...
(glosor, min familj, färger, tal från 1-100, prepositioner: till vänster, i mitten, till höger, kläder, utseende)
väldigt begränsat (jag kan väldigt få eller inga ord alls ur kap 9-12) (mindre än 30%).
delvis grundläggande (jag kan några ord ur kapitlen 9-12). (ca 30-50%)
grundläggande (jag kan flera ord ur kapitlen 9-12). (ca 50-70%)
grundläggande (jag kan de flesta ord ur kapitlen 9-12). (ca 70% eller mer)
VISAR ATT...
(bestämd/obestämd artikel, singular/plural, böja AR-verb som hablar, estudiar, trabajar, etc., böja adjektiv i singular och plural)
jag inte kan använda grammatiska strukturer ur kapitlen 9-12.
jag delvis kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 9-12.
jag kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 9-12 med viss säkerhet.
jag kan använda de flesta grammatiska strukturer ur kapitlen 9-12 med viss säkerhet.
HÖR...
men visar att jag inte förstår det jag hör och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
LÄSER...
men visar att jag inte förstår det jag läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
VISAR ATT...
(Latinamerika: namn på några länder och deras huvudstäder)
jag inte har några kunskaper om länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om några få länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om flera länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om de flesta länder där spanskan är det officiella språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: