Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtid och Forntid

Skapad 2018-05-11 19:04 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska Teknik SO (år 1-3) Bild
Du kommer att få lära dig mer om "Livets fantastiska utveckling". Från den allra första cellen till hur människor levde på Järnåldern. Under temat kommer vi att besöka: Dinosaurier, Istid, Stenålder, Bronsålder och avsluta i Järnålder. Du kommer också att få höra om de fruktade och älskade Asagudarna som dåtidens människor trodde på.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om hur allt liv, växter, djur och människor skapades och utvecklades genom tiden. Du ska veta att utvecklingen har lämnat spår som vi än i dag kan ta del av i naturen.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi läser en bok om livets fantastiska utveckling. Från den första lilla cellen utan cellkärna till hur växter och djur skapades och förändrades. Vi dokumenterar livets första utveckling genom en tidslinje med text och bild. För att befästa det vi läser ser vi på faktafilmer som följer utvecklingen.

Vi gör ett nedslag i dinosauriernas tid och eleverna får i grupp forska mer om en dinosaurie. Gruppen redovisar det de lärt sig i en Powerpoint med bild och inspelat ljud.

Eleverna får vara med och önska arbetssätt och redovisningsformer för fortsatt tema.

Vi dokumenterar de olika tidsåldrarna istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi läser korta faktatexter och övar på att välja ut stödord som vi sedan formar till meningar, detta dokumenteras tillsammans med bilder. Under varje tidsålder arbetar vi praktiskt på något sätt och under arbetets gång ser vi faktafilmer som stämmer överens med de aktuella tidsåldrarna.

Vi repeterar och utvärderar det vi lärt oss genom tipsfrågor om livets utveckling. Vi avslutar med att se på valda delar ur serien ”Odens rike” filmer om Asagudarna som dåtidens människor trodde på.

På istiden tittade vi på spår från istiden i vår närhet. På stenåldern byggde vi en stenåldersby, med hus, gravar och vapen av naturmaterial. På bronsåldern gjorde vi hällristningar, bronsåldersvapen och smycken. På järnåldern skrev vi vårt eget namn med runor.

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du veta hur livet i havet en gång startade. Att vi har haft dinosaurier som dött ut. Att människorna har utvecklats från icke bofasta till bofasta.

Jag kommer bedöma dina kunskaper genom att titta på din dokumentation om den allra första utvecklingen. Du och din grupp kommer sedan att få visa hur ni klarar av att leta upp fakta och skapa en PP. Jag kommer även att bedöma hur du deltar under klassens gemensamma faktasökande. Här var jag noga med att påminna om målen nedan som stod på tavlan.

 • Du läser högt och tydligt.
 • Du följer med i texten när vi läser.
 • Du hjälper till att sammanfatta och gör din röst hörd.
 • Du dokumenterar tydligt i din bok.  

I det praktiska arbetet bedömdes hur väl du förstått det du läst och lärt. Detta kunde du visa genom att skapa vapen/gravar/hus/båtar/mat så som dessa såg ut förr i tiden.

Under de avslutande tipsfrågorna repeterade och befäste du dina kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: