👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St religion årskurs 5 2018

Skapad 2018-05-12 10:30 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi lär oss mer om syskonreligionerna med samma ursprung, judendom, kristendom och islam. Vi funderar över och diskuterar etiska begrepp, vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.

Innehåll

Vi läser, diskuterar och ser på film om judendom, kristendom och islam.

Stefan Westerberg från Svenska kyrkan, kommer och repeterar Nya testamentet, med hjälp av materialet Bibeläventyret.

Frida Karlsson, vår skolbibliotekarie, har lektion om källkritik och nätetik, med hjälp av materialet Koll på nätet.

Vårt mål är att vi ska kunna redogöra för syskonreligionerna genom att jämföra likheter och skillnader. Vi ska också kunna resonera kring etiska frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6