Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP kemi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-12 13:42 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för kemi under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Kemi
S här kommer vi att arbeta med kemi.

Innehåll

Kemi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i kemi

 • Beskriva vattnets egenskaper och kretslopp
 • Beskriva luftens egenskaper och sammansättning
 • Få en insikt i kemiska reaktioner som fotosyntes och förbränning
 • Få en insikt i olika materias kretslopp, från råvara, förädling till avfall och återkomst till naturen
 • Samtala och diskutera genom att använda kunskaper och erfarenheter om frågor som rör ekologisk hållbarhet och matens betydelse för hälsan
 • Få en insikt i olika upptäckter som gjort skillnad för människans livsvillkor

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Känna till hur du ska sopsortera ex. i hemmet och på en återvinningsstation
 • Känna till några vanliga kemikalier som vi använder i hemmet och samhället ex. användningsområde, påverkan på miljön, hantering och hur dessa är märkta
 • Få en insikt i hur ämnesområdet förändrats genom tiden från magi till vetenskap
 • Testa vattnets och luftens egenskaper och utvärdera resultaten utifrån dina kunskaper
 • Kunna redovisa dina undersökningar med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i vilka bränslen som är fossila eller förnybara och hur användningen av dessa påverka klimatet
 • Kunna redogöra för olika företeelse genom att använda ord och begrepp i kemi
 • Få en insikt i hur du ska tolka och granska information ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i kemi
 • Vattnets egenskaper och kretslopp
 • Luft
 • Materias kretslopp
 • Sopsortering och återvinning
 • Hälsa och ekologisk hållbarhet
 • Kemikalier i vardagen
 • Fossila och förnybara bränslen
 • Klimatet
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Kemi bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: