Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 6. Andra delen av vår-terminen 2018 "Sommaravslutning"

Skapad 2018-05-13 07:31 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Under april-juni i år 6 övar vi inför skolans Sommaravslutning som 6:orna har ansvar för. Under det här arbetsområdet utvecklar vi sångförmågan och tilltron till denna. Vi övar på att våga sjunga ut när vi sjunger sånger som vi har övat mycket på så att vi kan dem riktigt bra.
Grundskola 6 Musik
Vi övar tillsammans på några sommarsånger inför läsårsavslutningen.

Innehåll

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger några sommarsånger. Vi övar dels i våra musikgrupper, dels alla 6:orna tillsammans. Vi övar också tillsammans med de 9:or som ska vara vårt komp-band på själva sommaravslutningen.

Vad är det vi tränar på?

Sång:

Vi jobbar med/ pratar om/ övar på: Rösten och medvetenheten kring sjungandet. Att sjunga och lyssna samtidigt. Att sången ska låta fint och lagom starkt. -Att sjunga ut och våga höras väl utan att "skrika". Att det är viktigt att publiken kan höra texten och hur man gör för att sången ska bli tydlig. Att framföra musik inför publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: