👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklingsplan Nyanländ

Skapad 2018-05-13 10:14 i Dalhemsskolan Helsingborg
Nyanländ till man börjar ordinarie klass. Man har inte börjat arbeta mot målen i sva ännu.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk
Språkutvecklingsplan för nyanländ elev på Dalhemsskolan

Innehåll

Phrang arbetar utifrån språkkutvecklingsplan

Matriser

SvA
Språkutvecklingsplan för fbk

Skriva
Läsa
Samtal
Förståelse
Jag kan nu
alla bokstäverna i alfabetet. Jag skriver åt rätt håll och bokstäverna är också åt rätt håll
ljuda mig fram till enklare ord. Jag har också läsriktningen klar för mig.
presentera mig själv med namn, mitt modersmål, hur gammal jag är, vad jag tycker om att göra
förstå ord som är vanliga i skolan. Som penna, bok, sudd, rast, lunch osv.
Jag kan nu
skriva kortare meningar (med 3-4 ord).
läsa kortare, enkla berättelser med rätt uttal.
berätta om saker jag varit med om med stöd från kamrater och lärare
förstå enklare texter som någon läser för mig med stöd av bilder
Jag kan nu
skriva kortare berättelser där man kan börja se en röd tråd i det jag skriver. Jag har också börjat använda stor bokstav och punkt.
läsa lite längre texter. Jag kan g-ljudet, tj- ljudet i de vanligaste förekommande orden.
berätta om saker jag varit med om utan stöd från andra och utan krav på korrekthet.
förstå enklare texter utan bildstöd
Jag kan nu
skriva lite längre berättelser med en röd tråd, början, mitt och slut. Jag är nu säker på att använda stor bokstav och punkt.
läsa längre texter, har strategier för längre ord och kan även uttala lite svårare ord
berätta med mer flyt, jag har strategier då ordförrådet inte räcker till.
förstå lite svårare texter. Jag har börjat använda mig av olika strategier för att förstå det jag läser.