👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken i randig pyjamas vt -18

Skapad 2018-05-13 10:38 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med en skönlitterär ungdomsbok av författaren John Boyne. Pojken i randig pyjamas handlar om den åttaårige pojken Bruno som under andra världskriget tvingas att flytta från vännerna och tryggheten i Berlin till "landet", där hans far är befälhavare över ett koncentrationsläger. Detta håller familjen dock hemligt för Bruno, som på egen hand upptäcker sina nya omgivningar. Här lär han känna Shmuel, en jämngammal judisk pojke som är fånge på lägret och en vänskap uppstår mellan pojkarna.
Grundskola 6 Svenska
"Shmuel! Här!" sa Bruno och tog ett steg fram och lade kycklingskivorna med fyllning i vännens hand. "Ät dem bara. Det finns massor kvar till vår kvällsmat - du behöver inte oroa dig för den saken".

Pojken stirrade på maten i sin hand ett ögonblick och såg sedan upp på Bruno med uppspärrade ögon. Han kastade en ännu en blick i riktning mot dörren och sedan verkade han fatta ett beslut, för han stoppade alla tre skivorna i munnen på en gång och slukade dem på tjugo sekunder blank.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att:

 • Läsa tyst för dig själv
 • Läsa högt i halvklass och i mindre grupper.
 • Diskutera och resonera i mindre grupper och i halvklass
 • Skriva citat och tankar
 • Svara skriftligt på frågor som rör innehållet.
 • Göra skriftliga sammanfattningar efter olika kapitel.
 • Titta på miljö- och personbeskrivningar i boken.

Bedömning av arbetsområdet:

Vi kommer att bedöma:

 • Vi bedömer hur du sammanfattar handlingen i Pojken med randig pyjamas. Du ska kunna berätta om handlingen både skriftligt och muntligt genom att svara på innehållsfrågor. Här bedömer vi din läsförståelse.
 • Vi bedömer hur du resonerar kring citat ur boken. Du ska kunna skriva och förklara dina tankar utifrån valda citat ur boken. Här bedömer vi på vilken nivå du använder din analysförmåga.
 • Vi bedömer din förmåga att beskriva din läsupplevelse. Du ska kunna beskriva hur du upplever valda avsnitt ur boken. Du ska kunna beskriva varför boken är bra eller mindre bra. Här bedömer vi på vilken nivå du använder din kommunikativa förmåga.                          

Syfte med arbetsområdet:

 • Du ska kunna sammanfatta handlingen i Pojken med randig pyjamas både muntligt och skriftligt.
 • Du ska kunna resonera muntligt och skriftligt kring citat som du valt ut ur boken.
 • Du ska kunna beskriva hur du upplever utvalda avsnitt ur boken men också boken som helhet.
 • Du ska kunna reflektera över likheter och skillnader mellan ditt liv och det liv Sofia lever.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med Pojken i randig pyjamas under våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - Pojken i randig pyjamas

Centralt innehåll
 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa med flyt
Läsa skönlitteratur och faktatexter högt och tyst med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hitta information och dra egna slutsatser
Fakta - Du kan med egna ord sammanfatta en text utifrån en läst text. Du kan jämföra olika typer av texter, t ex fakta, skönlitteratur, tidningsartiklar, dagboksanteckningar etc.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Sammanföra och tolka
Förståelse - Du kan läsa mellan raderna. Du kan med egna ord och med hjälp av dina erfarenheter beskriva och förklara budskapet i texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Granska och värdera
Analys - Du kan beskriva din upplevelse av läsningen utifrån egna tankar, erfarenheter och åsikter.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.