👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi Vt18

Skapad 2018-05-13 12:40 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om hur olika ekosystem är uppbyggda och hur de påverkas av olika faktorer (t.ex miljöfaktorer och människor). Vi kommer även att åka ut på exkursion för att lära oss mer om våtmarker och dess betydelse.

Innehåll

Mål för arbetet

Efter avslutat arbetsområde bör du fått mer kunskap om:

- hur ett ekosystem är uppbyggt

- hur ett ekosystem och populationer påverkas av olika faktorer

- olika miljöproblem (orsak och konsekvenser)

 

Arbetsgång

- Grupparbete

- Enskilt arbete

- Exkursion

- Film

- Genomgångar

 

Bedömning: Se matris

Matriser

Bi
Ekologi Vt18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ekosystemet
Hur det påverkas av olika faktorer
Enkel och kortfattad förklaring till hur ekosystemet påverkas av någon faktor. Använder något begrepp.
Till viss del utvecklad beskrivning till hur ekosystemet påverkas av någon/några faktorer. Använder några begrepp.
Utvecklad beskrivning till hur ekosystemet påverkas av några faktorer. Kan se mer komplexa samband. (inte lika självklara) Gör kopplingar och förklarar flera begrepp.
Välutvecklad beskrivning på hur ekosystemet påverkas av några faktorer. Kan se mer komplexa samband (inte lika självklara) och kan även generalisera (se ur ett större perspektiv) Mycket god användning av begrepp genom tydliga kopplingar och förklaringar.
Åtgärder för att bidra till hållbar utveckling ( fördelar med åtgärderna och begränsningar)
Ger förslag på en åtgärd som skulle bidra till hållbar utveckling.
Ger några förslag på åtgärder som skulle bidra till hållbar utveckling. Förklarar varför åtgärden är bra (+) eller tar upp någon begränsning (-) hos åtgärden.
Du ger förslag på åtgärder som bidrar till hållbar utveckling och får med fördelar (+) och begränsningar (-) på förslagen.
Du får med fördelar och begränsningar ur olika perspektiv hos de åtgärder som du föreslår.