👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2018-05-13 12:59 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi lär oss först om Gamla testamentets berättelser som en grund för att förstå de tre abrahamitiska religionernas uppkomst. Därefter får vi en inblick i historia och dagligt bruk av judendom, kristendom och islam för att slutligen jämföra och beskriva likheter och skillnader dem emellan.

Matriser

Re
Bedömning jämförelse mellan abrahamitiska religioner

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om de abrahamitiska religionena och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de tre religionerna utifrån exempelvis viktiga personer och budskap i deras heliga texter.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de tre religionerna utifrån exempelvis viktiga personer och budskap i deras heliga texter.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de tre religionerna utifrån exempelvis viktiga personer och budskap i deras heliga texter.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Eleven kan använda och tolka olika källor om religionerna på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda och tolka olika källor om religionerna på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda och tolka olika källor om religionerna på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.