👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva spökhistorier

Skapad 2018-05-13 14:44 i Marnässkolan Ludvika
Under början av höstterminen kommer vi att arbeta med att utveckla den narrativa genren, vi kommer att fokusera på berättelser olika delar och hur man kan utveckla dessa för att fånga läsaren och göra texten levande.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under de sista veckorna inför sommaren ska vi arbeta med berättande text och då lära oss att skriva spökhistorier.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Att skriva spökhistorier texter som fångar läsaren och skapar spänning. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med exempeltexter för att lära oss hur man bygger en spökhistoria och hur man gör spökhistorien spännande och läskig med hjälp beskrivningar och ord.

Sedan kommer du att få arbeta i lärpar där ni kommer att skriva en gemensam spökhistoria utifrån en bestämd struktur.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Se kopplade mål.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få skriva en egen spökhistoria och illustrera en bild till din historia.

 

Bedömning sker i matrisen "svenska- mål år 4-5 2016" om man läser enligt kursplanen svenska och om man läser enligt kursplanen svenska som andra språk "SVA- mål år 4-5 2016"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6