👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kriser & relationer i den palliativa vården

Skapad 2018-05-13 17:28 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Sjukvård
I detta område får du kunskap om kriser & krisreaktioner kopplat till den palliativa vården. Du kommer även få kunskap om vikten av kommunikation och relation med den sjuke och dess anhöriga.

Innehåll

Mål 
I detta område får du kunskap om kriser & krisreaktioner kopplat till den palliativa vården. Du kommer även få kunskap om vikten av kommunikation och relation med den sjuke och dess anhöriga. 

 

Undervisning 
Detta område kommer genomsyra hela kursens gång

 

Bedömning 
Bedömningen sker baserat på en studieuppgift utifrån filmen 50/50. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
  Sju  -
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
  Sju  -
 • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  Sju  -

Matriser

Sju
Palliativ Vård

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Beskriva & redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Lagar & föreskrifter
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Kommunikation
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Utvärdera & reflektera
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.