👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och area, Kappa åk 8 vt 2018

Skapad 2018-05-13 19:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet ska du arbeta med area och volym av rätblock och cylindrar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

När vi är klara med avsnittet kommer du att kunna mer om

 • rita rätblock och cylindrar
 • välja och växla mellan olika volymenheter
 • beräkna volym och begränsningsarea av rätblock och cylindrar
 • sambanden mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • densitet och beräkningar i samband med densitet

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och gemensamma aktiviteter.
Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med kamrater i mindre grupper.
Vi använder en del uppgifter i boken, men kompletterar med olika arbetsblad.
Du kommer att bygga, rita och göra konstruktioner i två och tre dimensioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder som för att beräkna volym och area av rätblock och cylindrar
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder som beräkna volym och area av rätblock och cylindrar
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder beräkna volym och area av rätblock och cylindrar
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du kan formulera enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i sammanhang som du känner väl till.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i olika sammanhang.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan med säkerhet avgöra om svaret är rimligt i många olika sammanhang.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjliga att följa. Du ritar acceptabla geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa, och använder ett acceptabelt matematiskt språk. Du ritar tydliga geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat med ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Du ritar geometriska figurer med god precision.

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1 (grön)
Kurs 2 (röd)
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
v 20
Rätblock och volymenheter
243-252
253-258
259-261
- Rita rätblock och rätblockens begränsningsytor - Beräkna volymen av rätblock - Växla mellan olika volymenheter
v 21
Cylindrar
263-264
270
273-275
- Rita cylindrar - Beräkna volymen av cylindrar
- Rita och beräkna cylindrars begränsningsarea
v 22
Längdskala, areaskala och volymskala Densitet
265-267
271-272
- Förstå sambanden mellan längdskala, areaskala och volymskala - Beräkna vikten av föremål när densiteten är känd