👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2018-05-13 21:36 i Gottsundaskolan Uppsala
Ett arbete om etik och moral och några av våra etiska modeller kopplade till några vardagliga dilemman.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du ska under några lektioner få lära dig några av våra grundläggande etiska modeller och hur de kan kopplas och användas för att förklara hur människor handlar när de ställs inför olika dilemman.

Innehåll

Tid: 

Vi arbetar med kursen under vecka 20 och 21.

Material:

Läroboken Religion Utkik 7-9, sid. 68-74 och 152-156.

Vad ska du träna på?

 • Du ska träna på att argumentera och resonera kring moraliska dilemman.
 • Du ska använda dig av etiska modeller när du argumenterar och resonerar kring moraliska dilemma. De etiska modellerna är pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.
 • Du ska resonera och argumentera kring olika värderingar utifrån olika etiska modeller.
 • Du ska lära dig att använda etiska begrepp.

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar och diskussioner.

Bedömning

 • Din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska dilemman.
 • Din förmåga att använda etiska modeller.
 • Din förmåga att använda etiska begrepp.

Skriftligt prov den 24/5 eller 25/5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
"Etik och moral", religionskunskap

E
C
A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.