👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-05-14 08:15 i Rävlanda skola Härryda
Arbete med temat vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Vatten är nödvändigt för allt levande på vår planet och vi kommer att samtala mycket om hur vi kan göra för att behålla vattnet så rent som möjligt.

 

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar för att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • kunna göra en förutsägelse, följa upp och sammanfatta resultatet (vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat).
 • dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • kunna skriva faktatexter med förklaringar som andra förstår
 • kunna läsa faktatexter som du förstår och lär dig av
 • använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.
 • att mäta i deciliter och liter
 • kunna säga och skriva några ord och fraser på engelska
 • kunna sjunga några sånger som hör till temat
 • kunna ställa en rimlig hypotes om vad som flyter och sjunker
 • kunna resonera om varför vatten är så viktigt för oss och allt levande

Undervisning

 • Gemensam start på temat med musik, målning och experiment
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång, musik och ev dramatisering lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.
 • Olika ord för vatten som hav, sjö, flod, bäck m.m.

 • Lära dig om djur och växter som lever i vatten.

 • Måla med akvarellteknik

 • Lära dig vad en regnbåge är och vilka färger den har. Måla en regnbåge med vattenfärger 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • din förmåga att delta i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • du kan beskriva vattnets kretslopp.
 • du kan ge exempel på egenskaper hos vatten.
 • du ska kunna samtala om vattnets betydelse för livet på jorden samt om människans påverkan på vattnet.
 • din förmåga att lära dig av texter
 • din förmåga att skriva om det du gjort och lärt dig

 

Centrala begrepp: fast (is), flytande (vatten), gas (ånga), kondens, filtrera, avdunstar, kokar, smälter, stelnar, lösning, blandning, ytspänning, H2O, hypotes och vattnets kretslopp.

Öppna frågeställningar: Vad händer om vattnet tar slut på jorden? Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt: Hur fungerar vattnets kretslopp? Vilka former kan vatten ha?

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO SO
Vatten

Nivå 1
Aspekt 1
Du kan beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
Aspekt 2
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
Aspekt 3
Du kan göra en förutsägelse, följa upp och sammanfatta resultatet (vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat
Aspekt 4
Du kan dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment
Aspekt 5
Du kan skriva faktatexter med förklaringar som andra förstår
Aspekt 6
Du kan delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden
Aspekt 7
Du kan kan ställa en rimlig hypotes om vad som flyter och sjunker
Aspekt 8
Du kan resonera om varför vatten är så viktigt för oss och allt levande