👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gimp 2 VT18

Skapad 2018-05-14 08:22 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi lär oss redigera bilder i Gimp 2.

Innehåll

Tidsplan

3 veckor.

Förmågor att utveckla

Se grön punkt nedan.

Centralt Innehåll

Se lila punkter nedan.

Mål

Målet är att du ska lära dig grunderna i digital bildredigering.

Arbetssätt, metod och material

Vi håller till i datasalen och arbetar i programmet Gimp 2. Det är gratis och kan laddas ner på www.gimp.org.

Ni kommer först få en genomgång i vad ni ska göra. Sedan får ni pröva själva.

Här är en checklista på en del av de saker ni kommer lära er:

 

 • Öppna Gimp 2
  • Verktygslåda
  • Verktygsalternativ
  • Lager
  • Ett programfönster
 • Lägga in bilder
  • Spara som
  • Dra in
 • Hantera lager
  • Skapa nya
  • Byta plats
 • Hantera verktyg
  • Markera
  • Ångra
  • Zooma
  • Flytta
  • Skala
  • Rotera
  • Sudda
  • Alfakanal
 • Spara bilden (Som .xcf, för fortsatt redigering)
 • Exportera bilden (Som .jpg, om färdig)
 • Ladda upp på OneDrive/Unikum

Bedömning

Det som bedöms är hur väl ni använder Gimp 2 som ett verktyg för bildredigering. Visa dina färdigheter genom att använda de verktyg som ni visats, experimentera med verktyg och bilder och ladda upp din färdiga bild här på Unikum.

Uppgifter

 • Mina Gimpverk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Gimp 2

E
C
A
Teknik
Du har redigerat en bild i Gimp 2, med enkla verktyg.
Du har använt verktygen så att din färdiga bild ser välgjord ut.
Du har utmanat dig själv i bildval och med hjälp av avancerade verktyg har du nått ett välgjort resultat. Du har visat att du behärskar Gimp 2 väl.
Utveckla idéer
Du har redigerat ihop två olika bilder.
Du har blandat ihop minst två olika bilder på ett ganska originellt sätt.
Du har blandat ihop minst tre olika bilder på ett originellt sätt.
Eget driv
Du får tillräckligt mycket gjort och behöver hjälp för att hantera de grundläggande verktygen.
Du arbetar bra och anstränger dig för att lära dig verktygen.
Du arbetar mycket bra, experimenterar med verktygen och utforskar valmöjligheter.