👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav år 5

Skapad 2018-05-14 08:32 i Heby skola F-6 Heby
Arbete med avsnittet "Kust och hav" i boken Koll på NO ht-16
Grundskola 5 Biologi NO (år 1-3)

I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet. Vi tittar på vattnets kretslopp och olika näringskedjor.

Innehåll

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om livet i kust och hav.

 

 

 

Konkretiserade mål

 • Du ska känna till vad en näringskedja är och kunna ge ett exempel
 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav
 • Du ska känna till människans påverkan av detta naturområde
 • Du ska kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • Du ska veta som som gör Östersjön speciellt som hav
 • Du ska kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Boken "Koll på No"
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Sökning på internet
 • Experiment
 • Arbetsblad
 • Prov

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • ditt engagemang i diskussioner och resonemang
 • dina laborationer 
 • ditt resultat på provet


Begrepp

Artfattig

Bräckt vatten

Fotosyntes

Kamouflage

Koloni

Reservat

Polyp

Rom

Trålning

Yngel

Plankton

Övergödning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6