Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartikel

Skapad 2018-05-14 08:45 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola F
Skriv en tidningsartikel om Hamlet!

Matriser

Svenska - omvandla skönlitteratur till tidningsartikel år 7

Bedömningsmatris till tidningsartikel

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress och brödtext. Texten följer i huvudsak genren tidningsartikel.
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress och brödtext. Texten fungerar relativt väl i genren tidningsartikel.
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress och brödtext. Texten fungerar väl i genren tidningsartikel.
Innehåll
I elevens artikel besvaras på ett kortfattat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har viss koppling till "Hamlet" och de framställs på ett i huvudsak genomtänkt sätt.
I elevens artikel besvaras på ett utvecklat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har koppling till "Hamlet" och de framställs på ett genomtänkt sätt.
I elevens artikel besvaras på ett välutvecklat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har tydlig koppling till "Hamlet" och de framställs på ett genomtänkt och trovärdigt sätt.
Eleven skriver intervjuer.
Eleven skriver intervjuer väl anpassade till texten.
Stuktur
Artikeln är enkelt berättad och är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Artikeln är sammanhängande och stukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, underrubriker, lämplig ingress och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Artikeln är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, underrubriker, samt effektiv ingress och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och passar innehållet i artikeln.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och och passar innehållet i artikeln väl.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av artikel.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt i större delen av artikel.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skrifttspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: