👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book in a Bag Presentation (Presentation only)

Skapad 2018-05-14 09:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Pupils present a recently read book using objets related to the story
Grundskola 7 – 9 Modersmål
This task is all about presenting a book in a way that will interest the other pupils in your group. We recently saw a short film showing how a teacher presented a favourite book using objects related to the story. Each object was taken from a bag and presented one by one, helping the teacher to explain what happened in the story. Your task will be the same - using at least five objects, present the book you read with the theme gender equality/inequality/identity.

Innehåll

Paper bag instructions

Place inside your bag at least five items related to the story. For example, if you were presenting Cinderella, you might present:

A slipper, a pumpkin, a party invitation, a clock, a magic wand.

 

 

Presentation instructions

Present your review of the book using the objects you have chosen. Take each object out of the bag one by one, telling the events of the story at the same time. Make sure you practice first! I would like you to summarise the main events of the story, but most importantly, I would like you to give your idea of what the message of the book is. Think in particular of the following grading criteria - 

 Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

You will be graded on your presentation. Take time to read through the grading matrix. It will help you understand what is expected from your presentation!

Matriser

Ml
A Book in a Bag Presentation

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.