👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt kartor och närmiljö och vårt Uppsala

Skapad 2018-05-14 09:55 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Genom att titta på olika kartor lär vi oss symboler och vad olika färger har för betydelse. Genom att använda dem så lär vi oss hitta i vårt närområde och utforska miljön på olika platser.

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Sjörövare, skattkartor och skatter. Saker de ser på vägen, i skogen och i parken. Vad betyder det? hur ser det ut på en karta. hur kan vi rita en karta som är begriplig?

    - Vad gör barnen ?

De leker att de går på skattjakt och hittar skatter. I deras lekar finns sjukhus och polisstationer som de behöver ta sig till. ICA Maxi och tjuvar som ska jagas.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Ta vara på barnens intressen. Lära känna och hitta i sin närmiljö. Förstå kartor lite mer och syftet med dem.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Matematik och språkutveckling:.se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Inleda projektet genom att följa barnens intresse och göra karta över "Vännernas stad". En serie som vi tittat på. tillsammans diskutera fram vilka som bor i staden och var de bor. Rita upp en stor gemensam golvkarta. placera in de olika karaktärerna och rita ut husen. Färgsätta vägar och hus. Hur ser hus ut ovanifrån? vilken färg har skogar och parker, sjöar och vägar på kartor?  Vi tittar och jämför olika sorters kartor. Tittar och försöker förstå gator och hitta namn på gator.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi delar upp barnen i olika smågrupper efter att ha haft en genomgång Undervisning av symboler och färger på kartan.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

 Ta tillvara att barnen har kunskap om olika saker.

   - Material?

Kartor av olika slag, faktapapper, lärplatta, pennor, papper.

   - Metoder?

Kartor får visa oss vägen ute i Klockarparken, dessa kartor som vi jobbat med på storbild -Projekterad på väggen. sedan förminskat och ritat om till vår egen med lekhusen, gungställningen och rutschkanan bl. a.

  Vi tittar på Vännernas stad och utifrån den diskutera de olika rollernas ansvar i staden och hur staden ser ut. vi ritar upp en gemensam karta. Vi studerar olika sorters kartor och letar efter platser på dem. lär oss vad de olika färgerna på kartorna betyder.

Vi går på promenader och fotar barnens hus och även  gatuskyltar. Tillbaka på förskolan kan vi titta och reflektera tillbaka på vad vi gick förbi för hus och vilka skyltar vi såg med gatunamn var ligger de på kartan. vi lär oss vad de olika färgerna betyder på kartan och andra symboler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016