👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8 Syra och baser

Skapad 2018-05-14 09:56 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vad är en syra och en bas? Vad används de till? Hur påverkar ämnena vår miljö?
Grundskola 8 Kemi
Vad är en syra och en bas?

Vad används de till?

Hur påverkar ämnena vår miljö?

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Du skall få kännedom om vanligt förkommande syror och baser, dess egenskaper och användningsområden.

Du skall få kunskap om begreppet jon och skillnaden mellan syror och baser.

Du skall få kunskap om pH-skalan och pH mätning samt vad försurning innebär och hur vi kan reparera t.ex. försurade sjöar.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att laborera med olika syror och baser samt indikatorer.

Du kommer att få läsa om hur syrorna och baserna används i vadagen.

Vi kommer att undersöka en sjö i Maria Parkområdet.

Hur kommer du att bedömas?

Före, under och efter laborationer.

Diskussionsforum , om kemikalier i vardagen.

Förmåga att analysera och redogöra för en lösning av ett miljöproblem.

prov, diskussioner

Uppgifter

 • labrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kopia av Kopia av NO åk 6-9

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp, modeller och teorier.
Känna till vetenskaliga begrepp, modeller och teorier.
Kunna beskriva vetenskaliga begrepp, modeller och teorier.
Kunna använda vetenskaliga begrepp, modeller och teorier i olika sammanhang.
Förklara och använda vetenskaliga begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang
Indelning av naturvetenskapliga system på olika nivåer (från atomär nivå till universums nivå).
Känna till att naturvetenskaliga system används för att förklara omvärlden.
Kunna beskriva omvärlden med hjälp av naturvetenskapliga system på olika nivåer.
Kunna koppla ihop naturvetenskapliga system på olika nivåer.
Förklara samband mellan olika naturvetenskapliga system på olika nivåer.
Planera och genomföra naturvetenskapliga undersökningar.
Kan hjälpligt följa instruktioner för att genomföra undersökningar och laborationer.
Kan självständigt följa instruktioner för att genomföra undersökningar och laborationer.
Kan planera undersökningar och laborationer med givna förutsättningar.
Kan självständigt planera undersökningar och laborationer.
Redovisa naturvetenskapliga undersökningar.
Kan hjälpligt beskriva laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Kan beskriva laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Kan klart och tydligt beskriva laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Beskriva laborationer och naturvetenskapliga undersökningar. på ett strukturerat och detaljerat sätt.
Förklara och analysera resultatet av naturvetenskapliga undersökningar.
Kan dra enkla slutsatser utifrån laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Kan dra slutsatser utifrån laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Kan på ett vetenskapligt sätt dra slutsatser av laborationer och naturvetenskapliga undersökningar.
Kan självständigt dra slutsatser av laborationer och undersökningar, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
Kunskapens användning.
Kan återge enkla naturfenomen.
Kan använda naturvetenskapliga kunskaper för att delta i diskussioner.
Använder naturvetenskapliga kunskaper för att föra diskussionen vidare.
Argumenterar utifrån sin egen ståndpunkt på ett naturvetenskapligt sätt.
Människa och miljö ur ett historiskt- och nutidsperspektiv.
Känna till att människans verksamhet påverkar vår jord.
Förstå hur människans verksamhet påverkar vår jord.
Förklara hur människans verksamhet påverkar vår jord.
Kunna argumentera utifrån etiska, estetiska och kulturella aspekter, för att förklara hur människans verksamhet påverkar vår jord.