👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18, 9C EN/Mwm

Skapad 2018-05-14 10:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris för Engelska åk 9
Grundskola 9 Engelska
Presentera valfri historisk händelse

Innehåll

Syfte

Att inför klasskamrater redogöra/presentera valfri historisk händelse:

Förslag:

- välj något i anslutning till det ni har gått igenom på historia lektionerna

- välj något med utgångspunkt från ditt språkval

- välj något från "Modern historia 1945 - 2018

- välj den historiks epok/tid/händelse som du tycker är mest fascinerad av

Obs! Glöm ej att uppge källor!!! Var källkritisk i ditt arbete där källans tillförlitlighet beaktas.

 

Vi börjar med arbetsområdet måndagen den 14 maj och använder alla lektionerna och eventuell tid hemma  i maj

Presentation i maj enligt planering:

1) 30 maj - sätt upp en  sammanfattning med text o bild att sättas upp på anslagstavlan i klassrummet  (max 2 A4 sidor) och lämna in din skriftliga sammanfattning i classroom

2)  30 maj - muntlig redovisning i grupp med hjälp av stödord 6-10 min. + Hand in video

3)  4 juni sista dag för inlämning video där du presenterar din historiska händelse i classroom, 6-10 min

Obs! ni ska vara beredda att kunna genomföra helheten av er muntliga video-presentation live inför klassen eller inför mig (istället för den kortare muntliga presentationen som ni kommer att genomföra i grupper). Se detta som en möjlighet till att visa vad ni kan.

 

Videon + ovanstående muntliga presentation använder jag som underlag för muntlig  bedömning vt 2018.

I videon ska det framgå tydligt att du presenterar/berättar om din historiska händelse och inte läser upp din sammanfattning.

Du ska stå en bit bort från kameran så att åtminstone" "halva du" syns- det inne bär att du måste ta i lite när talar så att att din röst hörs.

Du går bra att han stödord på lappar eller kort, jmf med sk "konferencier kort"  - det syns ganska tydligt när någon läser direkt från skärmen...

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
VT 18 Engelska åk 7-9

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och diskussioner
Du visar att du i stora drag kan berätta och beskriva den historiska händelsen du har valt och du är inte alltför beroende av ditt manus och har ögonkontakt med kameran Det är inga problem att förstå vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. (Skolverket) Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt , och relativt sammanhängande Eleven kan uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du berättar och beskriver din historiska händelsen på ett mer ingående sätt och du visar upp ett bra ordförråd och gott uttal. Du talar fritt med flyt och och använder dina relativt sparsamt och har god kontakt med den som tittar på din video (Skolverket) Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du berättar och beskriver den historiska händelse på ett ingående och detaljerat sätt och du visar upp ett mycket bra ordförråd och utmärkt uttal. Du talar fritt med flyt och visar att du i stort sett klarar dig utan dina stödord och har har god kontakt med den som tittar på din video (Skolverket) Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Text
30 maj - sätt upp en sammanfattning med text o bild att sättas upp på anslagstavlan i klassrummet (max 2 A4 sidor) och lämna in din sammanfattning i classroom
Sammanfattningen sitter uppe på anslagstavlan och är inlämnad i Classroom
Redovisa/presentera för klasskamrater
30 maj - redovisning i grupp med hjälp av keynote/ power point/ presentation, 3 - 6 min.
Redovisning i grupp är genomförd
Video
4 juni sista dag för inlämning video där du presenterar din historiska händelse i classroom, 3- 6 min
Videon är inlämnad i classroom