👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik: diagram och lägesmått VT 2018

Skapad 2018-05-14 10:21 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Undervisningen i statistik, diagram och lägesmått.

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tabeller, olika diagram och lägesmått.
 • Gör en egen undersökning och presentera den digitalt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om statistik.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lära sig grunderna inom programmet kalkyl i chromebooken.

Redovining och Bedömning

Du redovisar dina kunskaper genom att göra en egen undersökning där du redovisar dina resultat med tabeller, olika diagram och lägesmått digital med kalkyl och presentationsprogram.  Bedömning sker enligt förmågorna och det centrala innehållet i den blå matrisen under kunskaper i Unikum.

Lycka till / Åsa  :-)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9