👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska år 1

Skapad 2018-05-14 10:31 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola F Svenska
I ämnet svenska ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva och prata.

Innehåll

Mål

Att du har börjat skriva så att andra kan förstå det du skriver.

Att du kan läsa en enkel text och visa att du förstår det du har läst.

Att du kan prata om en text som du har lyssnat på.

 

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

Läsa och skriva 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Handstil och att skriva på dator

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

 • ett bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på hur den låter.
 • att skapa i olika material kring varje bokstav.
 • olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
 • ordbilder och lösa bokstavskort.
 • högläsning av sagor, berättelser, faktatexter och dikter i grupp.
 • att samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
 • egen läsning av sagor, faktatexter, dikter, med mera
 • egen läsning i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer, och jobba i en läxbok som hör till.
 • att göra egna böcker.
 • att spela olika spel, se på filmer och sjunga bokstavssånger.
 • läsfixarnas olika strategier för att förstå det vi läser.

 

Vi kommer att bedöma: 

 • Om du kan namnen på alla bokstäverna och vet hur de låter.
 • Om du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • Om du vet vad ett ord och en mening är.
 • Om du kan läsa ord som is, sol och räv.
 • Om du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. "Mia leker med Max".
 • Om du kan läsa om och rätta dig själv om vi ber dig.
 • Om du förstår det du läser själv och kan berätta något om det.
 • Om du förstår det någon läser högt för dig och kan samtala om det.
 • Om du vet vilket håll vi skriver åt.
 • Om du gör mellanrum mellan orden.
 • Om du vet skillnaden mellan versaler och gemener.
 • Om du börjat kunna skriva meningar.
 • Om du  kan skriva så att andra förstår vad du vill berätta.