Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilsodling

Skapad 2018-05-14 10:39 i Sandarne förskola Söderhamn
Barnen får på ett roligt, spännande och konkret sätt följa ett av naturens fenomen: Vi följer tistelfjärilens utveckling från larv till fjäril.
Förskola
Vi följer fjärilens utveckling från larv till fullt utvecklad fjläril.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar på olika sätt intresse för djur och natur. Genom att följa fjärilens utveckling ges barnen på ett konkret och spännande sätt möjlighet att få en djupare förståelse för hur det kan se ut i naturens värld.

Vi börjar med att fråga vad barnen vet om fjärilar och vad de skulle vilja veta mer.

Mål

Vi vill att barnen ska bli nyfikna och känna lust och glädje för att vilja lära sig mer om djur och natur.

Hur?

Kompisgruppen och Godisgruppen kommer under maj-juni att vara med i arbetet med fjärilar.

Vi börjar med att prata med barnen och ta reda på vad de vet om fjärilar. Vad vill de veta? Vad vill de göra?

Vi har beställt en burk med fem fjärilslarver samt mat som räcker under hela larvstadiet. När dessa blivit puppor flyttar vi över dem till en fjärilsbur där de så småningom blir färdiga fjärilar. Vi kommer att behålla fjärilarna i buren en kortare tid så barnen får möjlighet att studera fjärilarna. Vi kommer att avsluta vårt projekt med en fjärilsfest där vi släpper ut fjärilarna i det fria.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i form av skrivna observationer, teckningar, foton och filminspelning.

Utvärdering

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: