👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-05-14 11:53 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Kemi
I det här arbetsområdet strävar vi efter skapa ett resonemang kring hur människans kunskaper om kemi påverkar vår miljö.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:
- resonera kring hur människans kunskaper inom kemi påverkar vår miljö (ekologisk hållbarhet)

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

- använda trovärdiga källor

- framställa en anpassad text

- ge exempel på hur människas kunskaper om kemiska ämnen relaterar till begreppet "Hållbar utveckling"

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

Gemensamt arbete:

- fakta om olika kemiska ämnen och kemiska reaktioner.

 

Eget arbete:

- söka ytterligare fakta

- framställa text 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Din text lämnas in senast fredag 4 maj.

 

Matriser

Ke
Hållbar utveckling

F
E
C
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Jag tar ställning för informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Jag kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Jag kan använda information på ett väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Jag kan skapa ett resonemang där jag ger enkla exempel på hur kunskaper inom kemi påverkar den ekologiska hållbarheten.
Jag kan skapa ett resonemang där jag ger flera tydliga exempel på hur kunskaper inom kemi påverkar den ekologiska hållbarheten. Jag kan ställa olika argument mot varandra och på det viset fördjupa resonemanget.