👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans Vecka: Tema fyra elementen

Skapad 2018-05-14 12:27 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi utforskar det fyra elementen: Luft, vatten, eld och jord och avslutar Förskolans vecka med fest på Förskolans Dag.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? De fyra elementen (luft, vatten, eld och jord) är något som barnen ofta farsineras över så därför har vi valt att fördjupa oss i detta under vår "förskolevecka".

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger. Vi väljer att använda "Aktivitetskort Teknik i förskolan" där vi får reflektera, experimentera och leka med olika material. Vi ställer öppna frågor och låter barnens idéer föra oss vidare i processen.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte Syftet är att inspirera barnen till att skapa, bygga och experimentera med olika material och ge dem möjlighet att reflektera kring naturvetenskap.

Mål - Se läroplansmålen om naturvetenskap och teknik nedan.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Reflekterar och ställer frågor om naturkunskap

- Provar egna lösningar när de bygger och skapar

- Provar olika tekniker

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi delar in barnen i mindre grupper utomhus. Medan en grupp i taget får göra den planerade aktiviteten så får de andra välja aktivitetskort ute på gården. 
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Vi använder oss av Aktivitetskorten Teknik i förskolan:

Måndag: LUFT. Bygga 17: Bygga drake av plastpåse.

Tisdag: VATTEN.Skapa 1: Skapa något som flyter. Vattenlekstavlan som vi byggt invigs.

Onsdag: JORD och ELD. Vi tittar på vår kompost och undersöker vad som hänt. Luppar. Vi gör även ett eldexperiment.

Torsdag: FEST med musik, ansiktsmålning, såpbubblor, glass, ballonger. Skapa 5: Skapa en multiblåsare.

Vi ställer öppna frågor och låter barnen reflektera och komma med förslag på lösningar.

Förutsättningar - Tid: 9-10.15, Rum: Gården, Ålder: 1-4, Ansvarsfördelning: vi ansvarar för varsitt element/aktivitet (genomförande och dokumentation), tidsram för arbetet: må-to fm.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? observationer, kamera, iPad, bloggen på unikum.

Vad ska vi dokumentera? Vad barnen säger och gör under aktiviteterna.

Förberedelser, vilket material behövs? Se Aktivitetskorten.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016