👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och återvinning

Skapad 2018-05-14 13:09 i Ilsbo skola Nordanstig
I detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om sopor och källsortering och om hur detta påverkar vår miljö.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem?

Kan man slänga alla sopor på samma ställe?

Är allt vi inte vill ha längre sopor?

Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet?

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet ska ge kunskap om hur handlingar i elevernas vardag kan påverka miljön och ge förståelse om hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Konkretiserade mål

 • Kunna sortera olika föremål utifrån material (plast, kartong, papper, metall, glas).
 • Ge exempel, skriftligt eller muntligt, på hur vi kan ta hand om miljön. 

 

Arbetssätt


Se filmer, läsa faktatexter och diskutera om plast, papper, metall och glas.
Samtala kring hur vår sophantering påverkar miljön. Sorteringsövning med sopor.

 

Bedömning

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan sortera sopor och veta varför vi sorterar. Du ska vara delaktig i diskussioner och visa intresse för ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3