👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 6 A, vt 18

Skapad 2018-05-14 13:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi Fysik Kemi

Hållbar utveckling? Vad är det? Hur påverkar vårt samhälle jorden och dess natur? Vad är bäst av fossila bränslen och förnyelsebar energi och varför?

Innehåll

Till dig som elev

Vi arbeta med ett tema som heter "Hållbar utveckling". I detta temat kommer vi att ta upp hur människans beroende och påverkan av naturen innebär för hållbar utveckling och vårt ansvar när vi nyttjar jorden. Vi kommer ta upp och diskutera fossila och förnyelsebara bränslen, materiens kretslopp, enrgins oförstarbarhet och flöde.

Arbetsområde

I detta temat kommer vi att ta upp hur människans beroende och påverkan av naturen innebär för hållbar utveckling och vårt ansvar när vi nyttjar jorden. Vi kommer ta upp och diskutera fossila och förnyelsebara bränslen, materiens kretslopp, enrgins oförstarbarhet och flöde.

Mål

Du ska:
* förstå hur våra handlingar påverkar miljön
* tolka och granska information med koppling till fysik, kemi och biologi
* kunna redogöra för energins oförstörbarhet och flöde
* kunna redogöra för partiklars rörelser samt förklara övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
* kunna redogöra för olika vanliga kemikalier i hemmet, dess använding, påverkan av naturen samt hur de bör markeras och hanteras
* kunna förklara skillnaden på fossila och förnyelsebara bränslen och dess påverkan på miljön
* kunna materiens kretslopp genom förädling till produkter, hur det blir avfall som hanteras och sedan återgår till förnyelsebara bränslen.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att samla in fakta och skriva det det i classroom på driven.

Redovisningsform

Skriftlig inlämning.

Bedömning

Du kommer bli bedömd utifrån vilken utsträckning du har uppnått målen ovan i din inlämningsuppgift. 

Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling år 6, ht 14

E
C
A
Arbetssätt
Hur du använder olika typer av källor för att få fram fakta och hur du använder dina nya kunskaper
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra enkla resonemang utifrån den fakta du har hittat.
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra utvecklade resonemang utifrån den fakta du hittat.
Du kan ta fram fakta och använder olika källor. Du kan även föra väl utvecklade resonemang utifrån den fakta du har hittat.
Kemi i vardagen
Hur du kan resonera kring luft och vatten samt naturliga förlopp som tex förbränning
 • Ke  E 6
Du kan göra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemin i mat, bränslen och andra produkter
 • Ke  E 6
Du bygger dina resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier delvis på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Du bygger dina utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Du bygger dina utvecklade och väl underbyggda resonemang kring tex mat, bränslen och kemikalier på fakta kunskaper och kan relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Fysik
Energiomvandling
 • Fy  E 6
Du kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Hantering av fakta
 • Fy  E 6
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologi
Hållbar utveckling
 • Bi  E 6
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan resonera kring enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Människans beroende av miljön
 • Bi  E 6
Du kan ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.