👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hålla tal Sv9 VT18

Skapad 2018-05-14 13:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 9 Svenska
Sista arbetsområdet denna termin är att du ska hålla ett tal. Det kan vara ett argumenterande tal, ett hyllningstal eller tacktal. Du väljer själv det som passar dig bäst!

Innehåll

Hålla tal

Under ca tre veckor kommer du att planera ett tal som du sedan kommer att hålla för klassen. Du kommer att få träna dig i att planera och framföra ett tal där du ska tänka på syfte och mottagare. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera sig och kommunicera i tal.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska träna din förmåga att framföra en muntlig presentation där du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Hur?

Vi kommer att arbeta med detta i ca tre veckor.

Vi kommer att lyssna på och läsa om tal för att få kunskap, inspiration och tips.

Ni kommer också att få retoriska tips och knep man kan använda när man håller tal.

Därefter kommer ni enskilt att få planera, skriva och öva på ett tal som du kommer att få hålla i slutet av detta arbetsområde.

.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Hålla tal

E
C
A
Kommunikation
Du läser mestadels innantill men tittar ibland upp med flackande blick. Du är osäker på hur du ska stå och röra dig. Du talar snabbt och har svårt att få ett flyt och variation i din röst.
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken. Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert. Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt.
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter. Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt. Du varierar tempo och tonläge och vet när du ska lägga in pauser för att fängsla publiken.
Inledning
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserade.
Du har en tydlig inledning som får publiken att förstå vad ditt tal handlar om.
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer.
Innehåll
Du är något otydlig i din struktur och hoppar mellan olika saker.
Du har en tydlig röd tråd från början till slut.
Du har en tydlig, klar och strukturerad röd tråd igenom hela talet.
Språket
Du använder enkla ord och fastnar ibland i utfyllnadsord som t ex "eehm".
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå.
Ditt ordval är nyanserat och du har noga valt ut vilka ord om passar för sammanhanget.