👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och nordiska språk vt 2018 för 7.2 och 7.3

Skapad 2018-05-14 14:15 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Tjej, pojke, kitsch och kåta är alla låneord i svenskan. Svenska är officiellt språk i Sverige sedan 2009, men sedan 2000 har vi också fem minoritetsspråk i Sverige - vilka är de? Vad vet du om de nordiska språken?
Grundskola 7 Svenska
Hur viktigt är det för identiteten att prata sitt eget språk? Varför är just finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch minoritetsspråk i Sverige? Vilka likheter har norska, danska, isländska och svenska? Och hur kommer det sig att de är lika varandra? Är finska verkligen ett nordiskt språk?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära känna Sveriges fem minoriteter och deras språk genom presentationer, dokumentärfilmer, artiklar. Du ska också få titta på filmen "Sameblod", diskutera den och sedan skriva en filmrecension om den.

Du kommer även att lära dig mer om de nordiska språken - våra grannspråk.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan resonera om och jämföra svenska språket med närliggande språk.

- hur väl du kan skriva en filmrecension med för genren typiska drag.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi börjar med de språkliga minoriteterna och fortsätter sedan med de nordiska språken. 

Vi ser en spelfilm, "Sameblod" och diskuterar filmen i smågrupper. Vi går igenom genren recension och du skriver en om filmen du sett. 

Matriser

Sv
Minoritetsspråk och nordiska språk

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
Kunskaper om nordiska språk och svensk språkhistoria, minoritetsspråken
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, … anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Skriva en filmrecension med för genren typiska kännetecken
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.