Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfikenheten - Projekt våren

Skapad 2018-05-14 14:32 i Sotenäs förskola Partille
Förskola
Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene

Innehåll

 

VAR ÄR VI? 

Det blev varmare ute, springskorna och skaljackan åkte på. Barnen kunde äntligen röra sig på ett helt annat sätt. Vi ville ta vara på barnens lust att vara ute och röra sig och tänkte därför att ett projekt som handlar om att undersöka vår närmiljö, dess djur och natur passade bra. Barnen visar också intresse för småkryp, både på gården och inomhus där de fått syn på myror. Var kommer de ifrån? Vart tar de vägen? Spindlar och sniglar är också djur som intresserar barnen. 

 

VART SKA VI? 

Syfte

 • Utveckling och lärande: Vi vill att barnen utvecklar kunskaper om årstiden våren, vad som händer med djur och växter under denna årstid.
 • Trygghet och likabehandling: Vi tar oss utanför förskolans område och utforskar närmiljön i mindre grupper. Vi tänker på att alla barn oavsett ålder ska få möjlighet att upptäcka skogen.
 • Delaktighet och inflytande: Vi fortsätter utifrån arbetssättet med barnens val och aktivitetskort.

 

Mål ur läroplanen

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

HUR GÖR VI?

 • Utforskar skogen, parken och utetorget
 • Skapande utifrån djur och natur
 • Plantering av blommor
 • Läser böcker och tittar på rörlig bild utifrån temat

 

Vi dokumenterar under de planerade lärprocesserna med görandet och utforskandet i fokus. 

 

HUR BLEV DET? & HUR SER VI DET?

Skriv utvärderingen i analysverktyget nedan, ej i kommentarer.

 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: